Data collection is finished / Finalizarea culegerii datelor

At the end of January we finished collecting the survey data for the parliamentary elections.

La sfârșitul lunii ianuarie s-a finalizat culegerea datelor de sondaj pentru etapa I a componentei cantitative a cercetării noastre, centrată pe alegerile parlamentare.

Comentarii închise la Data collection is finished / Finalizarea culegerii datelor

Din categoria Activități/Activities, Date electorale/Election data

Another book / O altă carte

CopertaLibertatea de expresie

Cristina Stănuș, Libertatea de expresie, mass media și politica în România post-comunistă [Free speech, mass media and politics in post-communist Romania], 2012, Presa Universitară Clujeană

Cartea a fost editată cu sprijinul financiar al CNCS-UEFISCDI în cadrul proiectului Studiul alegerilor prezidențiale, România 2009, cod proiect ID2174 din 2008 / The book was published with the support of the CNCS-UEFISCI, grant no. ID2174 from 2008, as part of the project Romanian Presidential Election Study 2009

Comentarii închise la Another book / O altă carte

Din categoria Academic

A new book / O carte nouă

Coperta Learning DemocracyTocmai a apărut pe piață cartea colegului nostru Claudiu Tufiș / A book written by our colleague Claudiu Tufiș was recently published

Learning Democracy And Market Economy In Post-Communist Romania

Detalii la / Details at

http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1253

Comentarii închise la A new book / O carte nouă

Din categoria Academic

Panel survey – 2012 parliamentary elections / Ancheta panel – alegerile parlamentare din 2012

În October 2012, in cooperation with CSOP, we finally started the collection of survey data for our project.

În luna octombrie 2012, în colaborare cu CSOP, am început în sfârșit culegerea datelor de ancheta în cadrul proiectului nostru.

Comentarii închise la Panel survey – 2012 parliamentary elections / Ancheta panel – alegerile parlamentare din 2012

Din categoria Activități/Activities, Date electorale/Election data

Book on the 2009 presidential elections / Carte despre alegerile prezidențiale din 2009

Alegerile prezidențiale 2009 [Presidential elections 2009]

editată de / edited by

Mircea Comșa, Andrei Gheorghiță, Claudiu Tufiș

Cartea este publicată în cadrul proiectului Studiul alegerilor prezidențiale – România 2009, finanțat de CNCSIS-UEFISCDI, cod ID2174/2008

The book is published as part of the Romanian Presidential Election Study 2009 project, with the support of a CNCSIS-UEFISCDI grant, no. ID2174/2008

Comentarii închise la Book on the 2009 presidential elections / Carte despre alegerile prezidențiale din 2009

Din categoria Rezultate/Results

Conference panel / Panel conferință

Conference panel on the topic of Electoral democracy in Romania at the Annual Conference of Political Science, International Relations and Security Studies in Sibiu, May 25-27, 2012, organised as part of the Change and stability in Romanian electoral behaviour 2009-2014 project

Democracy in Romania is at a critical point. Firstly, the economic crisis has influenced the attitudes, values and electora behaviours of Romanian citizens. Secondly, Romanians are dissatisfied with the political parties. In this context, the panel aims to systematically approach the most recent evolutions in terms of electoral democracy in Romania. By this we mean especially the consequences of the electoral formula change, turnout, voting behaviour, and the effects of the economic crisis in terms of electoral behaviour. We hope to contribute to the understanding of the attitudinal and behavioural changes within the Romanian electorate. Both quantitative and qualitative approaches are encouraged.

Panel de conferință cu tema Democrația electorală în România în cadrul Conferinței Anuale de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate de la Sibiu, 25-27 mai 2012, organizat în cadrul proiectului Schimbare și stabilitate în comportamentul electoral în România, 2009-2014

Democrația din România se află într-un punct critic. În primul rând, criza economică a influențat atitudinile, valorile și comportamentul electoral al cetățenilor romani. În al doilea rând, românii sunt profund nemulțumiți de actualele partide politice. Acest panel își propune să reflecteze în mod sistematic asupra celor mai recente evoluții în termeni de democrație electorală în România. Ne referim aici la consecințele schimbării sistemului electoral, prezența la vot, comportamentul de vot și efectele crizei economice asupra comportamentului electoral al românilor. Încercăm astfel să înțelegem schimbările atitudinale si comportamentale de la nivelul electoratului din Romania. Sunt încurajate atât abordări cantitative, cât şi calitative.

Comentarii închise la Conference panel / Panel conferință

Din categoria Activități/Activities, Rezultate/Results

Research methodology / Metodologie de cercetare

Research methodology Change and stability in Romanian Electoral Behaviour project

The most important component of the research design is a panel survey. The purposes of this component are: comparing presidential, local, parliamentary and EP elections (among types of elections and cross-nationally) in terms of turnout and voting behaviour; evaluating the role of economic factors in structuring and changing the voting decision and the evaluation of political consequences of the economic crisis at individual level; as well as evaluating and improving techniques used for measuring self-reported turnout.Since the phenomena studied by this project include a strong dynamic component, between and within elections, we use a panel survey research design that permits three major types of comparisons: Presidential vs. Local vs. Parliamentary Elections; two rounds of EP elections; and ante vs. post campaign for each of these elections. In addition, the full research design, by the cross-sectional surveys component, takes into account possible effects induced by panel conditioning.

Additionally, the project uses secondary data analysis and case studies. The secondary data analysis pays attention to official data reflecting election results and connects them with individual level data. This methodological component will involve the construction of an aggregate data file, based on census and BEC (Central Electoral Bureau) data. From BEC data we will use official results of the election at polling station level (both turnout and vote preferences). Along with contextualizing individual behaviour, this data will allow for separate analyses as well.

The case studies will focus on selected constituency campaigns, with at least two political parties studied in each constituency. The purpose of this component of the research methodology is to assess the effects of electoral system change on constituency campaigns in terms of candidate recruitment, electoral programmes and local party mobilization. Moreover, we will evaluate the public perceptions about the differences (quality of representation, corruption, etc.) between the current electoral system and the previous one. Case selection takes into account the electoral appeal of the constituency, and the competitiveness of the local race. In each case we will conduct an analysis of official statistics, elections results, and political coverage in local media in order to illustrate the context of the campaign and the characteristics of the respective party organisations. This will be accompanied by interviews with local party activists involved in the constituency campaign.

Metodologia de cercetare a proiectului Schimbare si stabilitate in comportamentul electoral din Romania

Componenta cea mai importanta a design-ului de cercetare este o ancheta de tip panel. Aceasta componenta urmareste compararea alegerilor prezidentiale, locale, parlamentare si europene in termeni de prezenta la vot si comportament de vot; evaluarea rolului factorilor economici in structurarea si schimbarea deciziilor de vot si evaluarea consecintelor politice la nivel individual ale crizei economice; precum si evaluarea si imbunatatirea tehnicilor de masurare a prezentei autoraportate la vot. De vreme ce fenomenele studiate de acest proiect au o puternica componenta dinamica, designul anchetei panel permite trei tipuri majore de comparatie: intre alegeri prezidentiale, locale si parlamentare; intre doua runde de alegeri parlamentare europene si intre momentele pre- si post-electorale pentru fiecare dintre aceste alegeri. In plus design-ul anchetei panel ia in considerare efecte posibile ale conditionarii introduse de acest tip de ancheta.

In plus, proiectul uzeaza de analiza datelor secundare si studii de caz. Analiza datelor secundare acorda atentie datelor oficiale vizand rezultatele alegerilor si le leaga de datele culese la nivel individual. Aceasta componenta metodologica implica construirea unei baze de date agregate, pe baza datelor de recensamant si a datelor Birourilor Electorale Centrale (prezenta la vot si rezultatele alegerilor la nivel de sectie de votare). Aceasta baza de date permite atat contextualizarea comportamentului individual, cat si analize independente.

Studiile de caz se concentreaza asupra campaniilor electorale la nivel de colegiu electoral. Scopul acestei componente a cercetarii este acela de a evalua efectele schimbarii de formula electorala in termeni de recrutare a candidatilor, programe electorale si mobilizare a organizatiilor locale ale partidelor. Mai mult, aceasta componenta va incerca sa evalueze perceptia publica asupra diferentelor intre vechea si actuala formula electoral in termeni de calitate a reprezentarii, coruptie etc. Cazurile vor fi selectate luand in considerare atractivitatea electorala a colegiului si competitivitatea cursei electorale. In fiecare caz vom analiza statistici oficiale, rezultate electorale, reflectarea campaniei electorale in mass media locale si interviuri de profunzime cu activisti politici locali implicati in campania electorala.

Comentarii închise la Research methodology / Metodologie de cercetare

Din categoria Despre proiect/About the project

Welcome to RES! / Bine ați venit pe pagina RES!

Here you will find some general information on Romanian Elections Studies and some detailed information on the Change and stability in Romanian electoral behaviour, 2009-2014 project. The project is supported by a CNCS-UEFISCDI grant, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0669.

Aici o să găsiți informații generale despre Romanian Elections Studies și informații detaliate despre proiectul Schimbare și stabilitate în comportamentul electoral în România, 2009-2014. Proiectul este finanțat printr-un grant CNCS-UEFISCDI, cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0669.

 

Project abstract / Rezumatul proiectului

Project results / Rezultatele proiectului:

            Annual reports / Rapoarte anuale

           Databases / Baze de date

           Publications and conferences / Publicații și conferințe

           For media and general public / Pentru media și publicul larg

Comentarii închise la Welcome to RES! / Bine ați venit pe pagina RES!

Din categoria Despre proiect/About the project