Arhive pe etichete: results

Book on the 2009 presidential elections / Carte despre alegerile prezidențiale din 2009

Alegerile prezidențiale 2009 [Presidential elections 2009]

editată de / edited by

Mircea Comșa, Andrei Gheorghiță, Claudiu Tufiș

Cartea este publicată în cadrul proiectului Studiul alegerilor prezidențiale – România 2009, finanțat de CNCSIS-UEFISCDI, cod ID2174/2008

The book is published as part of the Romanian Presidential Election Study 2009 project, with the support of a CNCSIS-UEFISCDI grant, no. ID2174/2008

Comentarii închise la Book on the 2009 presidential elections / Carte despre alegerile prezidențiale din 2009

Din categoria Rezultate/Results

Conference panel / Panel conferință

Conference panel on the topic of Electoral democracy in Romania at the Annual Conference of Political Science, International Relations and Security Studies in Sibiu, May 25-27, 2012, organised as part of the Change and stability in Romanian electoral behaviour 2009-2014 project

Democracy in Romania is at a critical point. Firstly, the economic crisis has influenced the attitudes, values and electora behaviours of Romanian citizens. Secondly, Romanians are dissatisfied with the political parties. In this context, the panel aims to systematically approach the most recent evolutions in terms of electoral democracy in Romania. By this we mean especially the consequences of the electoral formula change, turnout, voting behaviour, and the effects of the economic crisis in terms of electoral behaviour. We hope to contribute to the understanding of the attitudinal and behavioural changes within the Romanian electorate. Both quantitative and qualitative approaches are encouraged.

Panel de conferință cu tema Democrația electorală în România în cadrul Conferinței Anuale de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate de la Sibiu, 25-27 mai 2012, organizat în cadrul proiectului Schimbare și stabilitate în comportamentul electoral în România, 2009-2014

Democrația din România se află într-un punct critic. În primul rând, criza economică a influențat atitudinile, valorile și comportamentul electoral al cetățenilor romani. În al doilea rând, românii sunt profund nemulțumiți de actualele partide politice. Acest panel își propune să reflecteze în mod sistematic asupra celor mai recente evoluții în termeni de democrație electorală în România. Ne referim aici la consecințele schimbării sistemului electoral, prezența la vot, comportamentul de vot și efectele crizei economice asupra comportamentului electoral al românilor. Încercăm astfel să înțelegem schimbările atitudinale si comportamentale de la nivelul electoratului din Romania. Sunt încurajate atât abordări cantitative, cât şi calitative.

Comentarii închise la Conference panel / Panel conferință

Din categoria Activități/Activities, Rezultate/Results